Wij zijn aangesloten bij:

SportFysioLeiden

(Sport)fysiotherapie Erik van Putten

SportFysioLeiden & het Corona-virus (COVID-19)
Start COVID-revalidatie bij SportFysioLeiden
24-04-2021 - Met ingang van april start SportFysioLeiden met 'Revalidatie na COVID-19'. Een fysiotherapietraject wat volledig toegespitst is op het herstel van fysieke klachten na een COVID-19-besmetting. In dit programma wordt door meerdere disciplines binnen onze praktijk gewerkt aan het optimaliseren van de conditie, spierkracht en ademhaling met als doel het functioneren in het dagelijks leven en tijdens het sporten te verbeteren. 
Revalidatie na COVID-19 wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u beschikt over een verwijzing van uw huisarts. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Revalidatie na COVID-19, neem dan gerust contact met ons op.


SportFysioLeiden weer volledig geopend!
08-05-2020 -  Na een periode van gedoseerd opschalen is onze praktijk vanaf heden weer geopend. Om alles voor iedereen zo veilig als mogelijk te laten verlopen hanteren wij de maatregelen die door het RIVM en onze beroepsgroep (KNGF) worden geadviseerd. 

Daar wij besmetting en verspreiding van het virus willen reduceren behandelen wij GEEN patiënten die besmet zijn met Corona, GEEN patiënten waarvan huisgenoten (mogelijk verschijnselen van) Corona hebben. Tevens kunnen wij u NIET behandelen indien u korter dan 14 dagen genezen bent van Corona.

Dank voor uw begrip en wij hopen u snel van dienst te kunnen zijn in onze praktijk

Team SportFysioLeiden


SportFysioLeiden gaat weer open en er zal gedoseerd worden opgeschaald
02-05-2020 - Na weken van Corona-quarantaine en een periode van uitvoerig overleg tussen de overheid, het RIVM en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) mogen de deuren van onze praktijk volgens een gedoseerd protocol weer open! Dit houdt in dat wij de fysiotherapeutische zorg voor noodzakelijk fysieke behandelingen weer mogen opschalen. Dit alles gebeurt volgens een, door onze beroepsgroep (KNGF) opgesteld, protocol waarover u zulk worden geïnformeerd wanneer u een afspraak wilt maken.

Mocht u graag (weer) een afspraak willen maken kunt u weer contact met ons opnemen. Voor het maken van een afspraak kunt u per e-mail contact opnemen met uw therapeut of met onze secretaresse (balie @ sportfysioleiden.nl) of bellen naar 071-5764684 (onze secretaresse is aanwezig tussen 08.00-13.00u)

Ten behoeven van de veiligheid treffen wij alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om u op een veilig manier te behandelen en om de kans op besmetting en verspreiding van het Corona-virus te beperken. Wij volgen hierbij het geadviseerde infectieprotocol van onze beroepsgroep. Wij hopen u binnenkort op gepaste wijze weer te mogen begroeten in onze praktijk.

Team SportFysioLeiden


SportFysioLeiden nog zeer beperkt open tijdens Corona-crisis
23-03-2020 - Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is SportFysioLeiden nog zeer beperkt geopend voor fysieke behandelingen op onze locatie Rooseveltstraat. Op dit moment mogen wij alleen nog fysieke behandelingen uitvoeren mits strikt medisch noodzakelijk. Overige fysieke behandelingen komen helaas tot nader order te vervallen. Onze fysiotherapeuten blijven wel beschikbaar om u via Videobellen te helpen bij het opstellen en/of doornemen van oefeningen ten behoeve van uw blessure of voor het geven van advies. Een consult Videobellen wordt vergoed door uw verzekeraar mits u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Heeft u interesse in een dergelijk consult. Mailt u dan naar onze secretaresse via het volgende e-mailadres: [email protected] .

Wij wensen u veel gezondheid toe in deze vervelende periode en hopen u snel weer in onze praktijk te kunnen behandelen zoals u van ons gewend bent.

Team SportFysioLeiden

SportFysioLeiden hanteert nieuwe maatregelen omtrent reductie besmetting en verspreiding
 
22-03-2020 - Vanaf vandaag hanteren wij verder aangescherpte maatregelen om de kans op besmetting en verdere verspreiding van het Corona-virus te beperken. Deze maatregelen nemen wij op advies van het RIVM en onze beroepsgroep:
- Houdt 1.5 meter afstand van elkaar in de wachtruimte
- Maximaal 1 persoon naar binnen in de behandelkamer (uitgezonderd patiënten onder 18 jaar, indien gewenst)
- Neem grote eigen handdoek mee
- Was uw handen goed met water en zeep bij het binnenkomen van de behandelkamer
- Verplaats en/of annuleer uw afspraak indien u niet volledig fit bent en/of last heeft van 1 van de onderstaande symptomen.
   (Neus)verkoudheid, Hoesten, Kuchen, Niezen, Loopneus, Keelpijn, Verhoging/Koorts, Kortademigheid, Hoofdpijn, Branderige ogen, 
   Moeheid, Jezelf ziek voelen, Diarree.

Al deze beschreven maatregelen nemen voor uw en onze gezondheid en tevens voor de kwetsbare patiëntengroep binnen onze praktijk en in de rest van het land.

Alvast dank voor uw medewerking.

Team SportFysioLeiden

SportFysioLeiden introduceert E-consult/Videobellen

21-03-2020SportFysioLeiden maakt vanaf nu ook gebruik van E-consults/Videobellen. Bij deze digitale vorm van fysiotherapie hoeft u niet naar de praktijk te komen en nemen wij middels Videobellen nieuwe oefeningen met u door. Op deze manier komt uw revalidatie niet stil te staan wanneer u niet naar de praktijk wilt/kunt komen. Deze vorm van E-health wordt vergoed door uw zorgverzekeraar indien u aanvullend bent verzekerd en wordt gezien als een reguliere zitting fysiotherapie.

SportFysioLeiden blijft open tijdens Corona-crisis

15-03-2020 - SportFysioLeiden zal tot nadere berichtgeving van de overheid betreffende het Corona-virus geopend blijven op locatie Rooseveltstraat 43P (LuckyGym). Wij zullen ons hierbij aan de door het RIVM voorgestelde hygiëneadvies houden om de kans op besmetting te beperken. Desalniettemin vragen wij u, net als anders, maar nu nadrukkelijk, of u een eigen handdoek wilt meenemen.

Daarnaast willen wij u vragen indien u neusverkoudheid heeft, last heeft van hoesten en/of koorts niet naar de praktijk te komen danwel uw afspraak te annuleren. Dit in verband met uw en onze gezondheid. U kunt uw afspraak verplaatsen door te bellen naar 071-5764694 of te mailen naar balie @ sportfysioleiden.nl

KNGF adviseert open blijven fysiotherapiepraktijk in verband met ontlasten zorg huisartsen en ziekenhuizen
17-03-2020 - Het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) heeft het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd fysiotherapiepraktijken open te houden voor het behoud van de fysieke gesteldheid van de bevolking en ter ontlasting van de huisartsen en ziekenhuizen.