Wij zijn aangesloten bij:

SportFysioLeiden

(Sport)fysiotherapie Erik van Putten

Specialisaties

SportFysioLeiden heeft diverse specialisaties in huis om u op een zo efficiënt mogelijke manier te behandelen. Hieronder vindt u een overzicht van de specialisaties die binnen onze praktijk worden aangeboden met een uitleg.

- Algemene Fysiotherapie
- Sportfysiotherapie
- Manuele therapie
- Dry Needling
- Orthopedische revalidatie
- Handtherapie

- Second Opinion

- Rapid Release Therapy

- (Top)sportbegeleiding
- Kinesiotaping
- Biomechanische Sportkeuringen
- Mulligan Therapie
- Looptechniek, sprint- en    

   coördinatietraining

Medische fitnesstraining

- COVID-revalidatie

 

Fysiotherapie

Binnen de algemene fysiotherapie vallen klachten zoals rugklachten, nekklachten, schouderklachten polsklachten, RSI, Whiplash, knieklachten, enkelklachten etc. Kortom, klachten waarmee u bij iedere fysiotherapeut terecht zou kunnen. De aanpak van deze klachten gebeurt bij ons echter op een biomechanische manier. Dit houdt in dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de ontstaanswijze van de klacht. Klachten kunnen hun oorsprong namelijk in een ander gebied van het lichaam hebben dan waar uw klacht zich manifesteert. (Wilt u hier meer over lezen, kijk dan onder het kopje "biomechanica") Deze aanpak is anders dan u in de meeste praktijken tegenkomt. Het kan heel goed dat wij door deze andere kijk op klachten, u wel van uw klachten af kunnen helpen. Ook als u al eerder voor deze klachten bij een andere fysiotherapeut bent behandeld. U kunt eventueel een afspraak maken voor een second opinion om te laten kijken of er middels onze biomechanische ziens- en werkwijze wel een oplossing voor uw klachten gevonden kan worden.

 

Sportfysiotherapie

Binnen SportFysioLeiden wordt gewerkt met de Rehaboom. Dit is een protocol waarmee een geblesseerde (top)sporter terug naar wedstrijdniveau wordt begeleid. Bij alle soorten sportletsel wordt eerst binnen het biomechanisch model naar de oorzaak gezocht. Vervolgens wordt de geblesseerde sporter met behulp van stabiliteitstraining, krachttraining, conditietraining en wedstrijdspecifieke training volledig naar de hervatting van zijn sport begeleid. De specifieke training kunnen wij bieden door de zeer uitgebreide faciliteiten waarover we beschikken. 
Er is sinds 1996 een ruime ervaring opgebouwd met het revalideren van (top)sporters. De therapeuten van SportFysioLeiden zijn uitgezonden naar verschillende internationale sporttoernooien en hebben voor verschillende Nederlandse sportbonden gewerkt. Ook komen er regelmatig topsporters voor revalidatie of onderzoek naar de praktijk. Sportfysiotherapie is een specialisatie die inmiddels zijn meerwaarde binnen de revalidatie van sporters t.o.v. reguliere fysiotherapie bij sporters wel heeft bewezen.

 

Manuele therapie

Manuele therapie gaat uit van functiestoornissen in de gewrichten. Indien een gewricht niet beweegt zoals het hoort te bewegen kunnen pijnklachten optreden, zenuwen inklemmen, verhoogde spierspanning ontstaan, krachtverlies optreden etc. Door middel van mobilisaties of een korte snelle beweging (high velocity trust) wordt het geblokkeerde gewricht weer in beweging gebracht. Dit kan gepaard gaan met een klikkend geluid, maar hoeft niet. Als het gewricht z’n normale functie weer terug heeft  zullen over het algemeen pijnklachten verdwijnen en ook de functies van het zenuwstelsel en spieren herstellen. Spierkrachtverlies kan in een aantal gevallen per direct zijn opgeheven. 

Bij manuele therapie worden alle structuren van de bewegingsketen (gewrichten, spieren, zenuwen, fascia, pezen etc.) beoordeeld en meegenomen in de bepaling van de diagnose en de bij behorende behandelstrategie. Het is een duidelijke meerwaarde boven algemene fysiotherapie. Binnen de praktijk zijn twee specialisatievormen van manuele therapie aanwezig: methode Maitland en methode SOMT.

 

Orthopedische Revalidatie

Orthopedische revalidatie bestaat uit een combinatie van therapieën die erop gericht zijn u te helpen in het herstelproces na een operatie aan het bewegingsapparaat. Het op een juiste wijze én met de juiste intensiteit opbouwen van de belastbaarheid is essentieel om een revalidatieproces tot een goed en succesvol einde te laten verlopen. De combinatie van een geslaagde operatie en het juiste fysiotherapeutische revalidatieproces leidt in de meeste gevallen tot het beste resultaat.


SportFysioLeiden heeft veel ervaring op het gebied van revalidatie na een operatie. Of het hierbij gaat om een operatie aan de knie (o.a. reconstructie van de voorste kruisband / VKB, een meniscus of Totale Knie Prothese), de schouder (labrumplastiek of Reversed Schouderplastiek), de heup (Totale Heup Prothese, labrumletsel), de enkel (enkelbandplastiek, kijkoperatie) of bijvoorbeeld een hernia. Binnen onze praktijk hebben wij op iedere gebied specialisten in huis die u optimaal kunnen begeleiden in het revalidatieproces tot aan het door u gewenste eindniveau.


Lees meer over Orthopedische Revalidatie

 

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode die erop gericht is overmatige spierspanning, middels het gebruik van een acupuntuurnaaldje, te reduceren. Bij Dry Needling wordt een dun acupuntuurnaaldje in een triggerpoint (een lokale verdikking in de spier die verantwoordelijk is voor de overmatige spierspanning) geplaatst om de spanning te reduceren. Dit kan door midden van een zogenoemde 'twitch' (een korte samentrekking van desbetreffende spier) maar ook zonder 'twitch' treedt lokale ontspanning op in de aangedane spier. Dit proces wordt enkele malen herhaald waarna de spiergroep meer ontspannen is, wat resulteert in een betere spierlengte en een vergrootte mobiliteit van betrokken aangrenzende gewrichten. Dry Needling is een veilige behandelvorm waar onze therapeuten een speciale opleiding voor hebben gevolgd. Daarnaast valt Dry Needling onder de reguliere fysiotherapie en hierdoor zijn er dus geen extra kosten wanneer u voor fysiotherapie bent verzekerd.

 

Handtherapie

Handtherapie is fysiotherapie voor hand- en polsklachten waar u in Leiden bij SportFysioLeiden goed voor terecht kunt!

Deze therapievorm is een specialisme binnen de fysiotherapie welke veel kennis vergt over de anatomie van dit complexe gewricht.


Lees meer over wat onze handtherapeut voor u kan betekenen.

 

Rapid Release Therapy

Rapid Release Therapy is één van de nieuwste therapie-innovaties op het gebied van behandeling van triggerpoints, langdurig bestaande bindweefselverklevingen of littekenvorming na een ongeval of na een operatie. SportFysioLeiden behoort tot de eerste praktijken in Nederland die werken met deze vorm van behandeling welke overkomt uit Amerika. Rapid Release Therapy is een therapievorm waarbij middels een specifieke trilfrequentie (werking op basis van het resonantie-principe) en met een behandelduur van enkele minuten verkleefd bindweefsel lostrilt en vervolgens zorgt voor pijnreductie en toename in mobiliteit in een gewricht op basis van minder spanning in het gewrichtskapsel, het bindweefsel of in de spier. 


Rapid Release Therapy geldt voor ons niet als een op zichzelf staande therapievorm, maar wordt altijd gecombineerd met de rest van onze specialisaties om het resultaat van therapie zo effectief mogelijk te maken. Rapid Release Therapy wordt zowel toegepast bij onze patiënten in de praktijk als bij topsporters op locatie. Het snelle effect van de behandeling en de minimale napijn zorgt ervoor dat op korte termijn goed resultaat kan worden geboekt.

 

Certified Mulligan Practitioner

Brian Mulligan is een wereldwijd bekende manueel therapeut uit New Zeeland. Hij kent vele stromingen binnen de manuele therapie. Hij miste binnen al deze stromingen echter de actieve component tijdens het corrigeren van de gewrichtsstanden. Hij ontwikkelde zijn eigen concept waarbinnen actief bewegen tijdens standcorrectie van een gewricht een essentiële rol speelt. In zijn zoektocht naar perfectionering van zijn concept behaalde hij vele verbluffende resultaten. Hij besloot dat dit concept zo waardevol was voor de patiënt en de therapeut dat hij het moest gaan onderwijzen aan. Inmiddels wordt zijn concept in vele landen wereldwijd onderwezen aan fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Mulligan gaat er vanuit dat positiefouten (gewrichten die niet goed op hun plek staan of scheef staan en dus niet goed functioneren) de oorzaak zijn van vele klachten binnen het bewegingapparaat. Deze zienswijze sluit haarfijn aan bij onze biomechanische visie. Door het gewricht op zijn plaats te drukken en vervolgens de beweging die voorheen pijnlijk was, uit te laten voeren, wordt de normale gewrichtsstand hersteld. De voorheen pijnlijke beweging is nu pijnvrij. De patiënt merkt direct verbetering. Doordat naast correctie ook actief bewogen wordt, wordt mede de “bewegingscognitie” hersteld. Dit houdt in dat het zenuwstelsel zich weer herinnert hoe de beweging oorspronkelijk verliep toen er nog geen klachten waren. Hierdoor bestuurt het zenuwstelsel de omringende spieren hierdoor zoals het moet, waardoor er sneller een blijvend effect optreedt. Je kunt de Mulligan-gedachte vergelijken met een trein. Als een trein goed op de rails staat zal hij makkelijk voortbewegen. Er is geen extra weerstand en de trein doet wat het moet doen. Dit is de normale gewrichtspositie. Indien de trein naast de rail staat kan het nog wel vooruit bewegen, maar ondervind het veel weerstand en zal hij niet uitkomen waar hij naartoe moet. Dit is de positiefout in een gewricht. Door de trein nu terug op de rails te duwen en door te laten rijden voorkom én herstel je problemen. Dit is de positiecorrectie gecombineerd met de actieve beweging zoals Mulligan bedoeld. Alles verloopt nu weer zoals het moet en er zullen geen problemen meer zijn. 

Mulligan heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en heeft dogma’s binnen de fysiotherapie doorbroken betreffende de tenniselleboog, enkelbandletsel en spierverkortingen die ontstaan doordat de klacht reeds jaren bestaat. Regelmatig worden mensen, die al jarenlang klachten hebben en niet volledig kunnen bewegen, met één behandeling in staat gesteld de volledige beweging weer pijnvrij te maken. Dit terwijl hen eerder was verteld dat dit onmogelijk was i.v.m. verkortingen van spieren doordat de klacht er al te lang zit. Van adaptieve spierverkortingen was dus absoluut geen sprake! Het Mulligan-concept is een zeer waardevolle behandel- en zienswijze waarmee we al veel mensen hebben geholpen die de hoop op herstel reeds hadden opgegeven. Ook kan bij klachten die pas kort bestaan heel snel worden geanalyseerd en effectief worden behandeld waardoor het binnen de (top)sport eveneens zeer veel waarde heeft. Herhaaldelijk hebben we pijnlijke bewegingen vlak voor een topsportwedstrijd direct ter plekke verholpen zodat de sporter geen hinder ondervond tijdens de wedstrijd.

 

Medische Fitnesstraining

Klachten hoeven niet hun oorsprong te hebben in biomechanica. Er kan ook een disbalans bestaan tussen dat wat je doet (de belasting) en dat wat je aan kunt (de belastbaarheid). Te denken valt bijvoorbeeld aan zwakke buik- en rugspieren die ervoor zorgen dat je niet lang een juiste lichaamshouding kunt handhaven, met bijvoorbeeld lage rugklachten als gevolg. 
Door de juiste oefeningen te doen, onder begeleiding van onze therapeuten, kan deze balans worden hersteld. Hierdoor kunnen de eerder genoemde rugklachten verdwijnen. Hetzelfde geldt voor tal van andere klachten. Eerst dient een duidelijke diagnose gesteld te worden van de aard van de klachten. 


Duidelijk moet worden wat de oorzaak is van de klachten. Gaat het om biomechanica of om een verstoorde relatie tussen belasting en belastbaarheid. Als de oorzaak duidelijk is moeten de juiste oefeningen met een juiste opbouw worden gekozen. Niet iedere buik- of rugoefening is immers goed voor iedere rugklacht. Ook is de snelheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd, en het aantal herhalingen, van groot belang voor het herstellen van deze balans. Alle therapeuten hebben hier een ruime ervaring mee. Daarnaast kan ook een individueel fitnessschema worden gemaakt voor sporters die zichzelf naar een hoger prestatie niveau willen brengen.

 

(Top)sportbegeleiding

Zowel voor topsporters, als sporters op hoog amateurniveau, is het van groot belang niet geblesseerd te raken. Om de kans op blessures sterk te verkleinen, is het belangrijk dat de gewrichten die bij hun sport gebruikt worden op de juiste manier kunnen bewegen. Door dit uit te zoeken met een biomechanische sportkeuring kan aan de hand van de gevonden resultaten een preventief programma worden opgesteld. Dit bestaat uit twee tot drie behandelingen en een programma met oefeningen voor thuis of tijdens de training. 

Andere wensen van de (top)sporter kunnen zijn dat hij/zij krachtiger of sneller wil worden of hoger wil kunnen springen. Hiervoor kunnen we een zeer sportspecifiek fitnessprogramma opstellen. 
Hierbinnen is er aandacht voor krachtuithoudingsvermogen, hypertrofietraining, rekruteringstraining, snelkrachttraining, explosiekrachttraining of plyometrietraining. Uiteraard worden alleen die facetten getraind die voor jou sport van belang zijn.

Verder is het mogelijk een stabilisatieprogramma op te laten stellen ter preventie van blessures of ter bevordering van kracht tijdens duels zodat je bijvoorbeeld minder gemakkelijk van de bal bent te zetten tijdens voetbal. Het is bewezen dat je m.b.v. een sterk en stabiel ?powerhouse? (buik-, rug en bilspieren) een betere controle hebt over je arm- en beenspieren. Van de schouder is daarnaast bekend dat slechts 25% van de gegenereerde kracht tijdens een service bij volleybal of tennis uit de schouder zelf komt. 25% komt namelijk ook uit de spieren rond het schouderblad en de borstwervelkolom én 50% komt uit de bekken en de heup! Het is dus van groot belang om het ?powerhouse? te trainen. (Dit kan m.b.v. freeweight training, balanstraining, trampolinetraining of training op de grote bal.)

Ook begeleiden we sporters die met binnen hun sport met gewichtsklassen te maken hebben. We kunnen de (top)sporter aan de hand van een vetpercentagemeting, gewichtsmeting en een check van het huidige voedingspatroon een advies geven over de haalbaarheid van het streefgewicht. 
Indien dit streefgewicht haalbaar is zal een programma worden opgesteld voor voeding en beweging met  als doel: afvallen. Hierbinnen wordt uiteraard de periodisering van de trainingsdoelen meegenomen. 

Voor wielrenners en mountainbikers hebben we een fietsmeting. Hierbinnen wordt aan de hand van wetenschappelijke protocollen gekeken of de (top)sporter goed op zijn fiets zit. 
Gekeken wordt naar de beweging van het bekken, rug, knieën en enkels tijdens het fietsen en de totale fietshouding (deze wordt opgemeten volgens wetenschappelijke standaards) van de wielrenner. Omdat je bij fietsen vast zit op 3 punten (stuur-zadel-pedalen) is de invloed van het ene gewricht op het andere enorm groot. Biomechanica is binnen het fietsen, evenals binnen het roeien, waar je ook vast zit binnen 3 punten, dan ook van groot belang. Doel van de meting is in eerste instantie blessurepreventie, maar ook kan door de juiste houding op de fiets het optimale vermogen verbeteren doordat de krachtlijnen van de spieren samen komen te vallen met de krachtlijnen die de gewrichten opgelegd krijgen. Hierdoor gaat er minder energie verloren die je in de finale kunt gebruiken.

 

Kinesiotaping

Kinesiotaping is een Japanse tapemethode die steeds meer in de topsport wordt gebruikt. Waar de bekende witte sporttape uitgaat van immobilisatie (het vast zetten van gewrichten voor rust) gaat kinesiotape uit van beweging. Er wordt gestreefd naar een maximale "range of motion". De eigenschappen van de kinesiotape zijn totaal anders dan de sporttape. Kinesiotape dankt zijn succes aan de elasticiteit van de tape. Daar waar de witte sporttape niet rekbaar is, is kinesiotape tot 140% van zijn oorspronkelijke lengte rekbaar. Door deze tape onder rek op het te behandelen gebied te plakken, lift het de huid en onderhuid op. Hierdoor komen de onderliggende bloed- en lymfvaatjes en de mechanoreceptoren (sensoren die informatie geven aan de hersenen betreffende de weefselspanning) vrijer te liggen. Als gevolg hiervan geven de mechanoreseptoren reflectoir een verminderd signaal naar het ruggenmerg en de hersenen met spanningsafname ten gevolg. Tevens komen de bloed- en lymfvaatjes vrijer te liggen met als gevolg een verbeterde doorbloeding en een afname van de zwelling. Door deze zwellingafname komt er minder druk op de mechanoreceptoren en op die manier ontstaat een positieve spiraal. Acute letsels herstellen een stuk sneller, en de patient kan eerder met oefentherapie beginnen. Ook bij chronische letsels heeft kinesiotape een positieve invloed, omdat de patient meer oefeningen kan uitvoeren met tape en zo sneller resultaat boekt in de spieropbouw en belastbaarheid. Ook helpt kinesiotape verkleefde littekens los te krijgen, waardoor de bewegingsomvang van het betreffende lichaamsdeel toeneemt. Kinesiotape is herkenbaar aan de fel blauwe en rose kleur. (Echter is er ook een neutrale beige kleur) Na het volgen van de cursus kinesiotaping hebben we in de praktijk regelmatig verbluffende resultaten gezien. Wij gebruiken kinesiotaping als toegevoegde waarde op (sport)fysiotherapie en medische fitnesstraining.

 
 

Biomechanische sportkeuring

Om veilig en gezond te kunnen sporten dienen alle gewrichten en spieren in een optimale staat te verkeren. Indien er op gewrichtsniveau blokkades of beperkingen zijn, zal de totale bewegingsketen die nodig is om te sporten, verstoord zijn. Hierdoor worden spieren en pezen zwaarder belast dan normaal de bedoeling is. Hierdoor loopt u een verhoogde kans op een blessure, u kunt hier meer over lezen onder biomechanica. 


Om te controleren of er beperkingen zijn op gewrichtsniveau kunt u een afspraak maken voor een biomechanische sportkeuring. Aan de hand van deze keuring krijgt u adviezen, oefeningen of zijn er een beperkt aantal behandelingen nodig om de bewegingsketen weer optimaal te laten bewegen. U verkleind op deze manier het blessurerisico.


De biomechanische sportkeuring is niet bedoeld ter vervanging van de algemene sportkeuring bij een sportarts, maar dient als een aanvulling hierop. Een sportarts bekijkt namelijk ook uw bloedbeeld, hart/long functie e.d.. hetgeen over het algemeen door sportbonden verplicht worden gesteld. Voor dergelijke keuringen dient u een afspraak te maken bij een sportarts.

 

Loop- en springtechniek & coördinatietraining

Een goede looptechniek of de juiste coördinatie bij een snelle sprint zijn essentieel om blessures te voorkomen of te verergeren. Tevens kan dit bijdragen aan de optimalisatie van uw prestaties. Zowel voor mensen die willen beginnen met hardlopen, waarbij de looptechniek of bijvoorbeeld een trainingsschema belangrijk is, als de sporter (atleet, voetballer, hockeyer etc.) die wil werken aan een betere en meer efficiënte loop- en sprinttechniek bieden wij trainingen aan in onze sportzaal, op ons kunstgrasveld of op onze kunststof atletiekbaan om hier aan te werken. Wij hebben veel ervaring op het gebied van loop- en techniektraining daar diverse collega's op (inter)nationaal niveau actief zijn geweest binnen de topatletiek en daarnaast zijn wij met enkele collega's verbonden aan de Nederlandse Atletiekunie waarbij analyseren en optimaliseren van loop- en sprinttechniek erg belangrijk is. Mocht u interesse hebben kunt u hier altijd eens naar informeren bij één van onze therapeuten.


Het verbeteren van uw looptechniek ter voorkoming of om verergering van uw blessure tegen te gaan valt onder sportfysiotherapie en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend bent verzekerd), het volgen van looptechniektraining om uw prestaties binnen uw sport te verbeteren komt niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. De kosten hiervoor zijn gelijk aan een fysiotherapieconsult voor onverzekerde patiënten; tarieven.

 

COVID-Revalidatie

COVID-Revalidatie omvat een fysiotherapeutisch behandeltraject waar gewerkt wordt om u te helpen bij het herstel na klachten van COVID. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van de algehele conditie en het versterken van de spierkracht. COVID-Revalidatie wordt vergoed door uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw arts.